Att börja med fotografering

Många börjar fotografera med mobilkameror eller med billigare kameror för att sedan gå över till dyrare och dyrare utrustning. Innan man vet att man verkligen vill hålla på med fotografering är det ofta en dålig idé att köpa dyrare kameror och utrustning.

De allra flesta börjar med att bara fotografera allt och alla för att lära sig hur ljus fungerar, hur kameran fungerar och så vidare. Som nybörjare är det ofta inte så smart att bara börja fotografera ett enda motiv utan att också prova lite andra saker.

Fotografering är inget man lär sig och blir bra på över en dag utan det tar tid. Det kan ta flera år innan man tar en bild som man inser är riktigt bra, och det är ofta inte tack vare att man har dyr och fin utrustning som bilden blir bra. Om man inte vet hur man ska gå tillväga för att ta en bild kan man inte heller få några bra sådana.

Det kan ofta vara bra att kontakta någon som arbetat en del med fotografering för att få tips och råd. Om man vill bli riktigt duktig kan man dessutom gå olika fotokurser som finns både inom specifika ämnen och mer övergripande varianter. Till en början fungerar det dock bra att gå runt i kvarteret och fotografera staket, detaljer, blommor eller annat. Hur man sedan går vidare beror på vad man har för syfte med sitt fotograferande. Vill man arbeta som fotograf måste man göra på andra sätt än om man bara vill ha det som hobby.

freedom