Var får jag fotografera?

Kort och gott kan man bara låta sin kamera rassla film på en allmän plats. Det finns inga hinder för att fotografera på stranden, i skog och mark, på gator och torg eller liknande. Man kan dock förbjudas att fotografera på privata områden. Detta kan till exempel vara att man förbjuds fotografera i en persons hem, på ett köpcenter, i en butik, i en restaurang, på en nattklubb, på Scandinavium, i en skola, på en fabrik, på ett museum eller på liknande platser. Om en person har nyttjanderätt till ett område eller en fastighet har denna person också rätt att ställa krav på en person för att den ska få vara där. Ett av dessa krav kan vara att man inte får fotografera där. Personen kan också ställa som krav att man måste bära en slips, vara man, väga mer än 50 kilo, eller att man måste vara nykter för att få vara där. Om en person arrangerar en fest kan denne ställa nästan vilka krav som helst på en person för att den ska få vara i lokalen. Detta kallas kontraheringsfrihet med ett lite finare ord. Detta kan till exempel ge en affärsinnehavare rätt att inte sälja till en viss kund bara för att kunden inte har rätt typ av skor på sig.

Man kan alltså bli totalförbjuden att filma eller fotografera på en konsert. Det finns dock ett krav för att denna regel ska gälla. Man ska redan i förväg ha fått reda på att fotograferingsförbud råder. Detta ska till exempel framgå via text på biljetten eller genom tydligt uppsatta skyltar. Det kan också vara så att en vakt kommer fram och säger att fotografering inte är tillåten. Då måste man lyda det eller lämna platsen. Utrustningen kan dock inte beslagtas och bilder som tagits innan måste inte tas bort, eftersom att det fram tills tillsägelsen inte tydligt framkommit att det finns ett förbud mot att fotografera.

Om man då går tillbaka till fallet med grannen som man fotograferar genom fönstret. En av anledningarna till att detta fotograferande är tillåtet, är på grund av att fotografen antingen befinner sig i sitt eget hem eller på en allmän plats. Man befinner sig inte i grannens hem. På samma sätt kan man fotografera in på ett företags område trots att fotoförbud råder, så länge man står utanför ett eventuellt stängsel. Detta gäller dock inte om företaget är skyddsklassat. Då får man inte fotografera utan speciella tillstånd.

freedom