Ljussättning

När man arbetar som fotograf gäller det också att veta hur man ska ljussätta miljön för att få så bra bilder som möjligt.

Om man arbetar i en fotostudio kan man använda flera olika former av ljussättningar. Fotolampor och blixtbelysningar av olika slag är mycket vanliga. Med en fotolampa blir det lättare att få rätt stämning i en bild än det är med blixtbelysning. En fotolampa lyser med ett konstant ljus och därför kan man med en gång se hur bilden kommer att bli, avseende skuggor och mycket annat. En nackdel med fotolampor är dock att de ofta blir mycket varma och att ljuset för det mesta är väldigt starkt. Om man ska fotografera en modell kan denne ofta uppfatta fotolamporna som allt för varma och då blir fotograferingen jobbig. Ofta kan en fotolampa därför passa bättre när man ska fotografera olika typer av föremål.

Om man ska arbeta i en fotostudio hör också blixtar till för att man ska kunna styra ljussättningen ordentligt. En blixt kan användas för att styra hur mjuka eller hårda skuggorna i en modells ansikte blir. Man kan med blixten också ljussätta en sida av en modell för att ta fram strukturen i modellens kläder eller liknande. Ofta har blixtarna en mycket stark ljusstyrka och att annat ljus inte ska påverka dem.

freedom