Tips för att ta ett bättre fotografi

Det är enkelt att ta ett bättre fotografi – om man vet hur man ska göra. Istället för att bara använda ett filter från din smarta telefon är det bra att ha några grundkunskaper gällande hur du ska få till dina fotografier. Vissa saker går inte att konstruera efteråt utan måste göras innan eller under du tar en bild. Här kommer därför några tips på hur du använder dig av ljus, mörker och vinklar.

Vilken kameravinkel använder du?

Samma sak eller person som fotograferas kan avbildas väldigt olika beroende på vinkel. Tänk på hur du upplever det när en person står högre upp än du och tittar ner på dig. Typiskt är detta ett sätt att göra dig mindre viktig och den som tittar ner på dig får en större maktposition. Samma gäller med fotografier. Är det ett fotografi som är taget från en kameravinkel som är underifrån ser personen som avbildas mer mäktig ut. Vi får respekt för personen. Är avbildningen tvärtom, om kameravinkeln som används är den där man fotograferar från ovanför så ser det ut som att de som betraktar bilden tittar ner på den person som är fotograferad. Ett bra experiment att göra själv är att positionera en person på ett trappsteg och ta ett foto där du står två trappor under personen respektive två trappsteg ovanför. Se skillnaden mellan de två fotografierna och du kommer då förstå hur det blir i praktiken när du använder olika kameravinklar.

Ett annat sätt att använda kameravinklar är gällande hur nära du går det som du ska fotografera. Den som betraktar en bild får ett annat budskap om du är långt ifrån, nära eller väldigt nära. Ju närmare personen som bilden kommer desto mer inbjudande och intim blir bilden. En bra sak att göra är att ta tre olika versioner av alla kameravinklar gällande närhet av varje motiv. Ett där hela personen syns, ett där personen syns från midjan och upp och ett där bara ansiktet är i fokus. Detta är speciellt bra när du inte vet exakt vad du ska använda bilden till.

Ljus

Ljus kan tyckas enklare att manipulera efteråt än kameravinklar och det stämmer delvis. Men det är även så att det är via ljuset som en bild skapas. Det kan låta flummigt, men det är ljuset som bär på den information som skapar bilden. Ju mer ljus och ju mer information desto bättre blir din bild. Och än bättre är det med naturligt ljus. Om det är möjligt, släck din taklampa och fotografera närmare ett fönster för att få naturligt ljus.

Det går att säga mycket mer om ljus, och det är inställningar på din kamera som bedömer hur mycket ljus som släpps in; det gäller kamerans ljuskänslighet. Men det handlar mer om inställningar på kameran än naturligt ljus och kameravinklar.

freedom